הקמת אתר אינטרנט עבור ביה"ס למקצועות הבריכה

Web design for the Pool professions school

The graphic language in this website combines animated 2D illustrations alongside pictures.